Loneliness
Corona controls our lives almost completely and we feel the consequences more and more, therefore I was thinking how to best visualize this. Apart from some minor adjustments, no edits were applied 
 - in the first I try to represent the isolation through the ban on sitting in various waiting rooms.
 - this photo shows the solitude where no one is allowed to sit at the table.
 - in the third I wanted to show the loneliness that many experienced sadly even after death.

Corona beheerst ons leven bijna volledig en we voelen de gevolgen steeds meer, daarom dacht ik na hoe ik dit het beste kon visualiseren. Afgezien van enkele kleine aanpassingen zijn er geen bewerkingen toegepast
 - in de eerste probeer ik het isolement weer te geven door het verbod om in verschillende wachtkamers te zitten. 
- deze foto toont de eenzaamheid waar niemand aan tafel mag zitten. 
- in de derde wilde ik de eenzaamheid laten zien die velen droevig ervoeren, zelfs na de dood

You may also like

Back to Top